DŮVOD PRO TOTO OZNÁMENÍ

Děkujeme za pár minut konzultace v této části našich stránek. Vaše soukromí je velmi důležité pro CAMFART S.R.L. a k ochraně lépe, můžeme vám tyto poznámky, kde najdete že některé pokyny o druh informací získan˘ch online stejně jako šance jste se svého příspěvku v shromažďování a používání těchto informací na webu. Je to informativní zpráva je k dispozici podle článku 13 legislativního dekretu č. 196/2003 osobních údajů ochrany kód pro ty, kteří komunikovat s webové služby CAMFART S.R.L., přístupné prostřednictvím Internetu na následující adrese: http://www.camfart.it odpovídající domovskou stránku oficiální stránky CAMFART S.R.L.

Toto prohlášení se týká pouze webových stránek www.camfart.it vlastní CAMFART S.R.L. a nikoli na jiné webové stránky, přístupné prostřednictvím odkazů. Informace jsou také založeny na doporučení 2/2001, že evropské úřady pro ochranu osobních údajů shromážděných společností skupiny zřízené článek 29 směrnice 95/46/ES, žádné evropské přijaté dne 17. května 2001 identifikovat některé minimální požadavky pro shromažďování osobních údajů on-line a zejména způsob, načasování a povahu informací, které správci údajů poskytnout uživatelům při připojení k webovým stránkám , bez ohledu na účel vazby.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O LÉČBĚ

Po konzultaci tohoto webu mohou být zpracované údaje o osobách, identifikované nebo identifikovatelné. Správce údajů je CAMFART S.R.L. se sídlem v Pian Camuno (BS) – prostřednictvím Dossi, 40 – viz 00294370176 – DPH číslo 00551400989. Řadič je Attilio Ghirardelli (kód fisc. GHRTTL60M20A451U) bydliště pro provádění úkolů v sídle v Via Dossi # 40 v Pian Camuno (BS).

MÍSTO ZPRACOVÁNÍ DAT

Zpracovatelské operace připojení k webovým službám této webové stránky se umístí na úřadech CAMFART S.R.L. a následuje pouze technický personál odpovědný za zpracování, nebo osoby odpovědné za občasné údržbě. Žádná data pocházející z webové služby je oznámena nebo šířeny. Osobní údaje poskytnuté uživateli, kteří žádají o odeslání informativních materiálů (například bulletiny, atd.) se používají pouze k provedení požadované služby.

TYPY DAT ZPRACOVANÝCH

Prohlížení dat

Počítačových systémů a softwaru postupy používané k provozu této webové stránky získat během normálního provozu, některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitní v komunikační protokoly Internetu. Tyto informace nejsou shromažďovány přiřazen k identifikaci jednotlivce, ale ze své podstaty může prostřednictvím zpracování a propojení s daty v držení třetí strany, umožňují uživatelům identifikovat. Tato kategorie dat zahrnuje adresy IP nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují k serveru, adres URI (Uniform Resource Identifier) zdrojů požadované, čas požadavku, metoda použitá k odeslání požadavku na server, velikost souboru, získaný číselný kód označující stav odpovědi, kterou server (úspěšné Chyba, atd.) a další parametry týkající se operačního systému a prostředí počítače uživatele. Tyto údaje se používají pouze anonymní statistické informace o využití webu a zkontrolujte jeho správnou funkci. Údaje lze zjistit odpovědnost hypotetický počítač zločiny proti stránky pouze na žádost orgánů dohledu v čele.

Údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem

Volitelné, explicitní a dobrovolné, odesílání e-mailů na adresy uvedené v této webové stránky znamená následné získání odesílatele, aby mohlo reagovat na požadavky a jiné osobní údaje obsažené ve zprávě.

SOUBORY COOKIE

Zobrazit Rozšířené informace o tom, jak je používáme soubory cookie na tomto webu

VOLITELNOST DAT

Jinak pro navigační data uživatel je volně poskytovat osobní údaje obsažené v požadavku formy na CAMFART S.R.L. nebo uvedené v sekci kontakty, vyžádat zaslání informativní materiál nebo jiné komunikace nebo přístup k určitým obsahu vyhrazena registrovaným uživatelům. Jejich absence může znemožnit získání co bylo vyžádáno.

ČÁST VYHRAZENÁ PRO NEZLETILÉ OSOBY

Žádná osoba mladší 18 let, bez předchozího souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce, mohou předložit informace na těchto stránkách, ani provádět nákupy nebo jiné právní úkony na tomto webu bez takového souhlasu, pokud povoleném platnými právními předpisy.

METODY ZPRACOVÁNÍ DAT

Osobní údaje jsou zpracovávány pomocí automatizovaných nástrojů na dobu nezbytně nutnou k dosažení cílů, pro které byly shromážděny. Zvláštní bezpečnostní opatření jsou pozorovány zabránit ztrátě dat, nezákonné nebo nesprávné použití a neoprávněnému přístupu.

PRÁVA ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

Předměty, kterým se osobní údaje týkají má právo kdykoli získat potvrzení o existenci nebo jinak dat a jeho obsah a původu, ověřte její správnost nebo požádat o jejich integraci, aktualizaci nebo opravu (článek 7 legislativního dekretu č. 196/2003). Podle stejného článku uživatelé mají právo požádat o zrušení, přeměnu do anonymní podoby či zablokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem a proti jakýkoli případ z legitimních důvodů, jejich léčby. Každý, kdo má pochybnosti o dodržování zásady ochrany osobních údajů přijaté CAMFART S.R.L., jeho použití, přesnost vašich osobních informací nebo použití shromážděných informací, můžete nás kontaktovat e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..